Canvi d'òptiques dels semàfors de dues cruïlles al centre de Cassà

Aquesta setmana s'ha fet el canvi de les òptiques dels semàfors de la carretera Provincial, a la baixada de la Coma i el carrer Músic Coll.

En total s'han canviat 83 òptiques, que eren fins ara de bombetes incandescents, per unes de noves i molt més eficients, que són il·luminades amb tecnologia LED.
Aquesta actuació s'ha fet en el marc del Pla d'Actuació per a l'Energia Sostenible (PAES) de Cassà de la Selva, un pla estratègic impulsat per la Comunitat Europea on es marquen les actuacions que es poden fer a Cassà per tal d'aconseguir l'objectiu de disminució dels consums energètics en un 20%.
El cost és de prop de 20.000 euros i és assumit en un 50% per la Diputació de Girona, dintre del seu programa "del Pla a l'Acció", d'ajuts als municipis per desenvolupar accions del PAES. Tenint en compte que es tracta d'una actuació subvencionada, el període de retorn de la inversió per a Cassà és de 4,14 anys.
Es calcula que suposarà un estalvi anual de 12706,91 kWh, o el que és el mateix, 466 gm de CO2 també anuals.

Imprimeix