Concedida una subvenció per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis

2029 10 01 gestio forestal

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, juntament amb els fons FEADER, han atorgat aquesta subvenció a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Es tracta d'un ajut financer de la Unió Europea per a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública, per a infraestructures en prevenció d’incendis forestals.

 

La quantitat atorgada és de 3.989,99 € i ha servit per actuar en el camí del coll de Llumenera al dipòsit de les Dues Rieres, al camí de can Carbó a cal Porrer i al camí de can Vilallonga a les Dues Rieres. S'han efectuat les tasques al llarg de gairebé 3 km, amb la finalitat de mantenir els camins en bon estat i perfecte ús en cas d’incendi forestal.

 

Imprimeix