Bones notícies per a les entitats de Cassà de la Selva: el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques finalment ha exclòs l'obligatorietat de declarar l'Impost de Societats per part de les entitats que tenen ingressos menors a 50.000 €.

Aquests últims dies  dins el món associatiu hi havia el malestar per haver de presentar l'impost de societats, cosa que obligava a portar un tipus de comptabilitat similar a un pla general comptable. Aquest fet dificultava les tasques a qualsevol entitat que treballa en un municipi en benefici de la col·lectivitat.  Des del Ministeri d'Hisenda han rectificat la idea i s'ha informat que aquesta nova mesura tindrà efectes  des de l'1 de gener de 2015, i no s'haurà de presentar l'impost quan els ingressos  no superin els 50.000€,, sempre que el total d'ingressos corresponent a rendes no exemptes no superi el 2.000€ anuals, i que totes les seves rendes exemptes estiguin sotmeses a retenció.