Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cassà es faran dues xerrades que s'emmarquen dins un cicle impartit per dues professionals especialitzades en el treball en famílies del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Seran un espai per ajudar-nos a viure positivament la maternitat i afavorir el vincle entre  mares i fills/es. 

Seran sessions que  proporcionaran eines i recursos a les famílies per tal d'enfortir la seva seguretat i la confiança com a cuidadors dels seus fills/es.

La durada serà d'una hora aproximadament:


1.- Una xerrada sobre les "rabietes", on compartirem vivències i coneixerem estratègies per afrontar-les i entendre-les com a puntal de desenvolupament. 4 de juny de 2015, a les 20.00 h a la Sala Gala

2.- Una xerrada sobre els "límits" que ens ajudi a reflexionar sobre el perquè cal posar-los, de les conseqüències de no fer-ho, i d'algunes estratègies que podem utilitzar per integrar-los en el dia a dia. 11 de juny de 2015, a les 20 h a la Sala Galà.