El Centre de Reforç Escolar (CREC) és un projecte municipal que va néixer el curs passat amb l'objectiu de donar suport escolar aquells alumnes que per motius diversos el necessiten.

La mestra del CREC atén setmanalment a tots els alumnes que els centres educatius del municipi li deriven de cada curs escolar, ajudant-los a fer i planificar els deures i facilitant l'aprenentatge en aquelles matèries que tenen més dificultat.
També hi ha estones per l'entreteniment i el joc amb els companys de classe.
Al llarg d'aquest segon curs de funcionament, el CREC s'ha consolidat com un recurs pedagògic valorat per les escoles i les famílies que veuen com els infants que hi assisteixen milloren en el rendiment escolar i adopten pautes i hàbits d'estudis.
A punt d'acomiadar-nos d'aquest curs escolar, totes les persones que hem fet possible el projecte del CREC esperem retornar el proper setembre amb noves propostes i més recursos per atendre a tots els nens i nenes que s'incorporin