Les queixes i suggeriments ja es poden tramitar a través de la seu electrònica

A partir d'ara les queixes i els suggeriments del ciutadà també es podran tramitar a través de la seu electònica de l'Ajuntament seu.cassa.cat sense necessitat de certificat digital. Per mitjà d'aquest tràmit el ciutadà podrà realitzar avisos, queixes i suggeriments relatius a tots els serveis municipals i al municipi en general. Aquest és un pas més per acostar el ciutadà a l'ajuntament i fer més àgil les comunicacions.

Imprimeix