Resposta de l’ajuntament a l’alumnat amb necessitats de Cassà de la Selva

Des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva estem en contacte permanent amb el Departament d’Educació i amb els centres escolars del municipi per tal de tenir coneixement de les necessitats concretes que poden tenir els alumnes de Cassà pel que fa a equipaments i connectivitat. En aquest sentit, el mateix Departament s’està encarregant de cobrir aquestes necessitats i ho farà en dues fases.

Des de l’Ajuntament, per complementar aquestes accions, plantegem les següents propostes:

Imprimeix