Celebració del Ple Municipal ordinari del 26 de setembre de 2019

logo blau aj

El proper dijous, 26 de setembre tindrà lloc el Ple municipal ordinari. L’acte es celebrarà a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovar acta ple municipal de 22/07/2019
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/1447 al 2019/1829
 3. Donar compte de la sentència núm. 190/19 de desestimació del recurs contenciós administratiu interposat per Domingo Valls
 4. Donar compte de la sentència núm. 636/2019 contra el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
 5. Aprovar l'adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
 6. Aprovar augment del 0.25% del sou dels treballadors de la Societat Gestió Serveis Municipals Cassà S.L.
 7. Deixar sense efecte la dedicació parcial de la regidora Silvia Marti Suñer
 8. Aprovar el Conveni de cessió gratuïta de bé patrimonial a Asset Gestió
 9. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 16 del POUM i de l'Estudi Ambiental Estratègic
 10. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 20 del POUM, Sòl Urbà Clau i2 de l'antic Peri Reliable
 11. Aprovar modificació de crèdit 3sc 2/2019 Fons de contingència
 12. Aprovar modificació de crèdit 3sc 4/2019 Fons de contingència
 13. Aprovar modificació de crèdit 3sc 3/2019 Amortització deute
 14. Aprovar modificació de crèdit 3ce 1/2019 Inversions financerament sostenibles
 15. Aprovar modificació de crèdit 3tc 02/2019 Transferència de crèdit
 16. Aprovar caducitat dels expedients sancionadors gossos perillosos
 17. Moció conjunta en suport a la Llei 24/2015 i Contra el Tall de Subministrament Elèctric a les Famílies amb Deute, per part d'Endesa i altres companyies
 18. Moció conjunta en suport a la 3a Vaga pel Clima del 27S i per l'Emergència Climàtica
 19. Informes d'alcaldia i regidors
 20. Precs i preguntes

Convocatòria

 


 

Imprimeix