header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Constituït el nou Ajuntament de Cassà de la Selva

Aquest migdia s'ha celebrat el Ple de constitució de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. El Sr. Robert Mundet i Anglada ha estat escollit nou alcalde de la vila.