Anunci d'atorgament de la llicència d'ús privatiu del domini públic, per convocatòria pública, per a l'ocupació de superfície mitjançant instal·lació d¡un quiosc destinat al servei de bar a l'exterior de les piscines municipals de Cassà de la Selva

logo blau ajLa Junta Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 d'abril de 2019 ha aprovat les bases reguladores de l'atorgament de la llicència peer a l'ocupació de superfície en equipaments municipals per a la instal·lació d'un quiosc destinat a servei de bar a l'exterior de les piscines municipals.


+ informació i bases AQUÍ

Imprimeix