Planejament derivat en tràmit


Aprovació inicial del pla especial urbanístic autònom de la Via Verda Verneda de Cassà