Modificacions de POUM en tràmit


Modificació puntual número 16 del Poum de Cassà de la Selva, d'ampliació de la zona 4R de serveis tècnics


Modificació puntual núm. 15 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació del pla d'actuació urbanística municipal.


Modificació puntual núm. 18 del poum de Cassà de la Selva. Modificació de traçat d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet (polígon 11, parcel.la 9005)


Aprovació text refós de la mod. puntual 11 del poum de Cassà, consistent en la regularització de límits i ordenació dàsica del poum b02 límits dels pmu a08, a09 i b01 i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres