Modificacions de POUM en tràmitAprovació text refós de la mod. puntual 11 del poum de Cassà, consistent en la regularització de límits i ordenació dàsica del poum b02 límits dels pmu a08, a09 i b01 i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres


Modificació puntual núm. 15 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació del pla d'actuació urbanística municipal.


Modificació puntual número 16 del Poum de Cassà de la Selva, d'ampliació de la zona 4R de serveis tècnics


Modificació Puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva per a la supressió del PMU A01 Can molinas i delimitació de dos polígons d’actuació urbanística, PAU-01 Molinas nord I PAU-02 Molinas sud