07_22 Operari de magazem
  12_22 Lampista
  42_22 Perruquer-perruquera
  44_22 Oferta operaria_Frigorífics Costa Brava
  61_22 Oferta operari-a de producció
  72_22 Oferta munyidor-a