Espai feina

 • Horari: d'atenció: dimarts i dijous, de 9 a 14 h
 • Lloc: plaça de la Coma, 16 - Can Trinxeria
 • Contacte: 972 46 28 21

Cerques feina?

Espai feina és un servei d'assessorament, orientació i acompanyament a la inserció dirigit a persones que cerqueu feina o voleu millorar la vostra situació laboral. Disposem d'un espai on pots rebre assessorament en itineraris de cerca, orientació en la prospecció d'empreses, activitats formatives professionals i borses de treball o on pots consultar ofertes laborals.  

Serveis que et podem oferir

 • Estratègies de millora i canvi: definició del projecte professional
 • Disseny del conjunt d'itineraris personalitzats: explorem els diversos canals de recerca de feina
 • Prospecció d'empreses i del mercat laboral
 • Borses de treball a disposició
 • Confecció del currículum, preparació d'entrevistes i presentacions,...
 • Consultes, assessorament i recursos per afrontar el procés de selecció
 • Acompanyament per a la inserció al mercat laboral  

Formació

Espai feina t'ofereix activitats de formació continuada amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat

 • Oferta formativa, tallers i cursos d'especialització
 • Treball de competències bàsiques
 • Tallers grupals, activitats específiques d'inserció laboral i publicacions
 • Formació professionalitzadora
 • Col·laboració amb el Programa UBICAT del Servei d'Ocupació de Catalunya 

Atenció i servei a les empreses

Espai feina ofereix un espai de suport i atenció a les empreses per difondre les ofertes de treball i cercar els perfils més adequats en els processos de selecció mitjançant:

 • Borsa de candidats locals
 • Preselecció dels perfils més adequats
 • Publicitat i gestió d'ofertes de treball Assessorament i acompanyament a les persones seleccionades
 • Treball en xarxa amb els ens locals i amb el SOC
 • Formació a mida de les empreses  

 

Ofertes de treball a l'Ajuntament de Cassà

Consulta les convocatòries de treball  

 

Ofertes de feina a Cassà de la Selva

Aquest és un servei extern gestionat pel SOC i cal estar donat d'alta al portal Feina activa.