Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de novembre

A partir del Ple Municipal ordinari de novembre us oferirem cada mes un resum dels acords presos a totes les sessions plenàries de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

A banda d'aquest resum, podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà

 

 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 

SECRETARIA


URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT


RECURSOS ECONÒMICS

 

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà

 

Imprimeix