Acords Ple 23 de desembre de 2021

2021 10 29 Ple Municipal

A l'últim Ple de l'any 2021 s'han aprovat els pressupostos generals de l'Ajuntament, expressió econòmica de les polítiques de municipi que es preparen per a l'any vinent. Els pressupostos dissenyen l'actuació del govern municipal pels mesos vinents.

Les previsions per l'any entrant són una disminució de la despesa en un 0,92% fins a arribar a un total de 14.288.700 €. Aquests comptes inclouen els pressupostos de la Residència de gent gran Sant Josep i els de la zona esportiva. Es contemplen inversions en instal·lacions esportives i atenció a les persones, augment de la despesa social i objectius de desenvolupament sostenible.


A més, també es porta a discussió el Pla de Joventut Local que s'ha estat preparant amb un treball adaptat a la realitat cassanenca. Es marquen les línies polítiques en matèria de joventut a desenvolupar-se durant 4 anys des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva pels anys 2021-2024. És l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut que s'articulen al municipi. El document recull l'anàlisi de la realitat juvenil de Cassà de la Selva i és la guia que estableix les línies de treball i les accions impulsades des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament al llarg dels quatre anys vinents.