Acords Ple 25 de febrer 2021

2021 02 25 servei habitatge

El Ple ordinari del mes de febrer ha portat quatre reglaments que completen el cos normatiu amb el qual l'Ajuntament de Cassà de la Selva organitza i regula el règim local. Els nous aspectes reglamentats són els Premis "Correlletres", el Codi de Conducta dels càrrecs públics; la concessió d'honors; i, el Servei Públic d'Habitatge. També han entrat en aquest Ple diferents punts de control de l'Àrea econòmica i tres mocions portades per l'actualitat política entre altres.


Els Premis Literaris de Cassà coneguts com a "Correlletres" tenen una llarga trajectòria i reconeixement, ja que els va organitzar la Colla Excursionista de Cassà per primera vegada l'any 1967. L'Ajuntament n'ha agafat el relleu i vol continuar fomentant les aptituds literàries. Per fiançar i institucionalitzar aquest premi anual obert a qualsevol participant, s'aprova el reglament que regula aquest premi en el futur. A més, es convoquen els Premis Literaris "Correlletres" per aquest any amb una despesa de 300 € en la seva modalitat de narrativa i també 300 € en la de poesia.

També s'aprovat un reglament municipal per a la concessió d'honors i distincions. L'Ajuntament veu la necessitat de regular la concessió dels honors i distincions encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats o circumstàncies de persones físiques o jurídiques que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi del municipi o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als vilatans i vilatanes de Cassà de la Selva.

Sota aquest reglament l'Ajuntament podrà atorgar els següents honors:
1. Nomenament de Fill/a Predilecte/a del municipi. Els que s'hagin dedicat de manera permanent i continuada, a promoure el bé del municipi o hagin fet de Cassà de la Selva objecte d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques, i que hagi assolit una consideració pública notòria.
2. Nomenament de Fill/a Adoptiu/Va del municipi. Els que s'hagin dedicat a promoure el bé del municipi de Cassà de la Selva o hagin fet de Cassà de la Selva objecte d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques.

La iniciativa podrà sorgir de l'alcalde; de proposició signada per la tercera part dels regidors de la corporació, com a mínim; a sol·licitud per escrit signada com a mínim pel 4% dels residents en el municipi, segons l'últim cens aprovat oficialment, sempre que siguin majors d'edat.

Es crea el reglament de conducta dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva per a concretar i desenvolupar els principis d'actuació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'enumeren els principis ètics que han de guiar l'actuació dels càrrecs de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, els principis de bon govern i estableix un sistema de seguiment, garantia i avaluació de l'aplicació del mateix Codi mitjançant una Comissió Ètica i un règim sancionador.

La Comissió Ètica estarà formada per set persones entre tots els àmbits. Es reunirà anualment o extraordinàriament. Es renovarà cada dos anys. Podrà proposar sancions que s'estableixen a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es crea el "Servei Públic d'Habitatge" amb el reglament corresponent per implementar polítiques que responen al dret universal d'accedir a un habitatge digne i adequat. El Servei d'Habitatge s'estableix mitjançant un contracte de serveis i de lliure concurrència.

S'aprova el nou Pla estratègic de subvencions 2021-2023 per planificar, executar i avaluar els objectius desitjats i d'interès general que es persegueixen mitjançant la concessió de subvencions. El punt concreta els objectius estratègics per àrea amb un crèdit inicial per cada objectiu.

El Pla Estratègic de Subvencions recull els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la seva justificació. Per altra banda, també esdevé un instrument d'avaluació que ha de permetre el perfeccionament dels programes establerts, la correcció de desviacions i establiment, si s'escau, de noves línies d'actuació.

S'ha informat en el Ple sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

També s'informa del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre. L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

El grup municipal d'ERC amb el suport del grup de JuntsXCassà reclama l'amnistia com a element imprescindible per poder avançar en la resolució d'un conflicte polític i fer possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts.

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H