Acords Ple 27 de febrer 2020

25 02 2020 Ple ordinari

El Ple del febrer ens ha portat varies mocions: una aprovada sobre l'esport femení, dues més sobre el dia internacional de la dona, i una altra moció que no s'ha aprovat. A més de diferents punts de l'envit econòmic i contable municipal, tenim una adaptació del reglament que regeix la biblioteca. Decret de l'ordre del dia.

Dintre de l'actualització de preus que es fan al començament d'any ens trobem els increments de retribucions dels /de les empleats/des del personal de l'Ajuntament i Residència amb un 2% sobre les retribucions. També ens trobem amb la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària de SELSA per 2019.

La biblioteca municipal, un lloc per abastir la ment de saviesa, saciar la curiositat intel·lectual i per reunir en un ambient adequat als estudiants en les seves tasques escolars, cobra cada cop més protagonisme. En aquest Ple, el servei actualitza el seu reglament per regular els drets i obligacions dels usuaris, definir els serveis. Al nou reglament s'estableix un règim disciplinari i unes directrius per la gestió del fons bibliotecari.

En aquest Ple s'ha aprovat també, amb el suport de tots els regidors, del "Programa Treball i Formació" al municipi de Cassà de la Selva amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès. Ja fa anys que persones amb dificultats d'inserció al món laboral treballen i es formen en tasques contretes, ajudant als serveis municipals durant un temps.

No hauria de ser necessari, però cal un esforç de conscienciació sobre la importància de l'esport femení i ser conscients del suport necessari per part de totes les administracions. L'Ajuntament dóna suport amb una moció, a la campanya ♯ThoEstasPerdent que és una iniciativa de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física. Tots els regidors voten a favor. També en la mateixa línia, el consistori en Ple va aprovar altres dues mocions en suport del dia internacional de les dones.

El grup de l'oposició ha portat a aquest Ple de febrer una moció per aplicar el vot telemàtic pels càrrecs electes municipals: regidors/es i alcalde/essa. Tot i el consens en la incorporació de la tecnologia en l'àmbit de la gestió municipal i la representació pública, el Ple va entendre que la proposta sobrepassa les competències de l'Ajuntament i es fa necessària una coordinació i iniciativa que provingui d'un entorn supramunicipal. No s'aprova la moció.

Els informes dels membres de govern van retre compte sobre els nous projectes endegats. Els regidors de l'oposició pregunten sobre diferents qüestions, com la compra i usos de Can Parera, la licitació dels serveis de formació i diferents crítiques als actes del dia de la dona, o el canvi de l'estelada de Can Trinxeria per una senyera.