Acords Ple 22 de juliol 2019

IMG 2053 Aquest és un resum del primer Ple ordinari de la nova legislatura després d’aprovar la Constitució de l’Ajuntament i el Ple del nou Cartipàs.
Podeu consultar l'ordre del dia aquí i el Decret aquí. Durant el mes d'agost no se celebra el Ple ordinari.

1.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 12/06/2019.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

2.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 15/06/2019.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

3.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 28/06/2019.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

4.- Donar compte decrets d'Alcaldia Núm. 2019/756 al 2019/1446.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

5.- Aprovació inicial modificació d'estatuts Organisme Autònom Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep.
S’incorpora una segona Vicepresidència al Consell General que ocuparà el regidor Marià Montsunyer atesa la seva qualificació en aspectes geriàtrics. Els càrrecs del Consell no són retribuïts. S’aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 8 vots en contra (ERC)

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
S’aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 8 abstencions (ERC)

7.- Aprovació Document Únic de Protecció Civil de Cassà de la Selva.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

8.- Aprovació Compte General 2018.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

9.- Rectificació error material Quadre Finançament Biomassa.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

10.- Rectificació per error material Informe Control Permanent Compliment Objectius Estabilitat.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

11.- Declaració de concurrència bonificació ICIO.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

12.- Declaració de concurrència bonificació ICIO EXC-QUAD S.L.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

13.- Donar compte de l'Informe de Morositat 1r trimestre 2019.

14.- Donar compte del període mig de pagament del 1r trimestre 2019.

15.- Actualització i augment retribucions personal Ajuntament de Cassà de la Selva.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

16.- Actualització i augment retribucions personal OOAA Residència Geriàtrica Sant Josep.
S’aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)

17.- Informes d'Alcaldia i regidors.
L’alcalde informa de millores a les vies, de la contractació de la caldera de biomassa, de la Comissió per informar als grups polítics del progrés del projecte de les Vies Verdes, del condicionament d’aire a les dependències municipals, de la contractació per a la neteja de la riera a un tram urbà i del contracte menor per la realització del nomenclàtor de carrers històrics.
Els regidors informen de les seves àrees: organització de la jornada “Ciutat educadora i governança local”, finançament de les obres a l’escola Puig d’Arques i la plaça d’administrativa de l’escola Aldric, i el nou projecte “Aprenentatge i Servei” per incorporar com a matèria a l’Institut. S’informa del procés per contractar un logopeda i que sigui operatiu quan comenci el curs escolar. S’explica la publicació de l’Oferta Formativa Municipal.
S’informa de la campanya “Comprar a la llum de les espelmes” juntament amb la Unió de Botiguers i de l’organització d’actes per a l’Onze de Setembre, de l’organització de la Fira de Sta. Tecla i de la renovació de Fons Social i de Solidaritat per garantir l’accés a l’aigua potable dintre de la normativa en matèria de pobresa energètica. S’informa de l’accés a activitats extraescolars per a nens derivats de Serveis Socials. S’explica l’elaboració d’un programa d’activitats del Casal de Jubilats, de les accions participatives per a la Cavalcada de Reis, del Taller Participatiu de la Mobilitat Rodada, dels Pressupostos Participatius, i del Taller Participatiu d’Aparcament. S’enceten les negociacions per actualitzar el conveni dels treballadors del geriàtric. S’enceta unes trobades d’alcaldes per tal de mancomunar serveis de seguretat entre diferents poblacions, trobar sinergies i augmentar l’operativitat de les policies. S’estudia la mobilitat al voltant dels centres educatius en coordinació amb les escoles.

18.- Precs i preguntes.
Els regidors de l’oposició fan les seves preguntes: Es pregunta sobre el contingut del Pacte de Govern entre els socis de govern. L’alcalde donarà resposta sobre aquesta qüestió i defensa aquest pacte de governabilitat. S’interessa pel Pla estratègic i el Pla de mobilitat. Es lliura la pancarta “Republiquem” a l’Ajuntament. S’interessa per la reposició del senyal “Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la Independència”. Es pregunta per les votacions als processos participatius i per la negociació del nou Conveni dels treballadors del geriàtric. El regidor de governació puntualitza que aquesta negociació porta aturada des de l’any 2017 i queden 70 propostes per negociar. L’alcalde felicita el regidor Pau Presas pel seu nomenament com a vicepresident de la Diputació de Girona. Es pregunta per l’estat de les reformes en instal·lacions esportives. Es respon que les reformes segueixen endavant segons el previst sense haver de tancar les instal·lacions. Es pregunta per l’assignació de les responsabilitats sobre les entitats en el nou govern. Es pregunta també sobre l’estat de diverses actuacions urbanístiques.