Acords de ple 25 d'abril de 2019

logo blau ajResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 25 d'abril de 2019. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

1- Aprovació acta ple de 28/03/2019

Aprovat per unanimitat

 

2- Aprovació acta ple 01/04/2019, sessió extraordinària

Aprovat per unanimitat

 

3- Donar compte de decrets d'alcaldia núm 2019/582 a 2019/755

 

4- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mònica Ricou

Aprovat per unanimitat

 

5- Proposta d'acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament

7 vots a favor (ERC) i 6 abstencions (PdCat)

 

6- Modificació plantilla i RLT Residència Geriàtrica Sant Josep

Aprovat per unanimitat

 

7- Aprovació pla manteniment cementiri any 2019 presentat per Funus Girona SLU

Aprovat per unanimitat

 

8- Aprovació sol·licitud i memòria del programa de subvencions de projectes singulars que afavoreixen una economia baixa en carbó en el marc del PO FEDER de creixement sostenible 2014-2020

Aprovat per unanimitat

 

9- Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva

Aprovat per unanimitat

 

10- Aprovació conveni urbanístic Germans Cañet Xirgu SL, Josep Font Guibas i Ajuntament

Aprovat per unanimitat

 

11- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de la finca de la carretera Provincial, 25-27 antiga Fàbrica Rich Xiberta per a aparcament públic

Aprovat per unanimitat

 

12- Aprovació definitiva del projecte executiu de prevenció d'incendis

Aprovat per unanimitat

 

13- Ratificació dissolució CILMA

Aprovat per unanimitat

 

14- Aprovació inicial modificació de crèdit 3SC_01_2019

Aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 6 abstencions (PDCAT)

 

15- Aprovació inicial modificacions de crèdit 3SC 01/2019 i 3CE 01/2019 Pressupost de la residència geriàtrica Sant Josep

7 vots a favor (ERC) i 6 en contra (PdCAT)

 

16- Bonificació IBI per lloguer social

Aprovat per unanimitat

 

17- Aprovació adhesió pacte en contra la segregació escolar a Catalunya 2019

Aprovat per unanimitat

 

18- Donar compte pla anual control financer 2019

 

19- Informes d'alcaldia i regidors

 

20- Precs i preguntes