Acords de Ple del dia 20 de desembre de 2018

logo blau ajResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 20 de desembre de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

1-Aprovació de l’acta del ple de 29/11/2018 UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCat)

 

2- Donar compte decrets d’alcaldia Núm. 2018/1649 a 2018/1847

 

3- Dació de compte sentència ferma 49/2015 recurs ordinari 227/2013 Jutjat Contenciós administratiu 1 de Girona, part demandant Ayach Logística SL

 

4-Dació compte sentència ferma 311/2015 recurs ordinari 123/2011 jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, Josep Font Guibas

 

5- Dació de compte sentència ferma 311/2015 recurs ordinari 305/2017 jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, Parramon Exportap, SL

 

6- Dació de compte sentència 215/2018 contenciós administratiu 298/2017, Salvador Cobos Moreno

 

7- Conveni Promoció econòmica Consell Comarcal Gironès 2019. Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica. Consisteix en endegar noves iniciatives que contribueixin a la reactivació econòmica local i comarcal i ajudin a incrementar el nivell de competitivitat de les empreses, el seu caràcter innovador i la seva consolidació.
Que el Consell Comarcal adaptarà les seves actuacions a la realitat social i econòmica de l’entorn municipal fomentant el desenvolupament d’aquelles activitats que ajudin d’una banda a millorar la inserció laboral, incrementar la l’emprenedoria i dinamitzar i promocionar el petit comerç, així com d’altres accions d’interès local en la línia de les diferents convocatòries i programes.

S'aprova per  UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCat) 

 

8- Subvenció quotes residència geriàtrica. Subvenció per a la reducció de les quotes de la residència geriàtrica Sant Josep pels usuaris cassanencs. La reducció pot arribar a ser l'equivalent del 25% de l'import anual del preu públic, i amb un límit de 2.000 euros per usuari.

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor ( 7 ERC + 6 PDCat) 

 

9- Aprovació provisional modificació puntual núm. 15 del POUM de modificació del PAUM

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCat)

 

10- Adhesió a la coordinadora catalana d’Ajuntaments i ens Locals solidaris. Donar suport al poble sahrauí en l'exercici del seu dret a l'autodeterminació: Desenvolupar les relacions fraternals que sempre han caracteritzat els nostres pobles, i promoure processos d'agermanaments de municipis de Catalunya amb el poble sahrauí, millorar les condicions de vida del poble sahrauí a través de projectes de cooperació, potenciar la sensibilització envers de la situació del poble sahrauí, i fomentar la participació de la ciutadania en activitats i campanyes solidàries i d'ajut humanitari, promoure els seus objectius i propiciar accions en favor del poble sahrauí, i davant d'altres institucions públiques, associacions i organitzacions no governamentalsi recolzar les accions per tal de fer respectar els Drets Humans als territoris ocupats.

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor ( 7ERC + 6PDCat)

 

11- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCat)

 

12- Informe alcaldia i regidors

 

13- Precs i preguntes