Acords de Ple del dia 29 de novembre de 2018

logo blau ajResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 29 de novembre de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

1-Aprovació de l’acta del ple de 25/10/2018   S'aprova per  UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

2- Donar compte decrets d’alcaldia Núm. 2018DECR1377 a 2018DECR1648

 

3- Esmena acta ple 22/03/2018

 

4- Autorització comptabilitat Sr. Juli Fina i Sra. Vanesa Gafarot

 

5- Desafectació fons biblioteca  

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

6- Aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. La proposta conté diverses línies estratègiques relacionades amb les diferents dimensions de la desigualtat de gènere, i té una vocació de transversalitat i de treballar des de l’òptica de la perspectiva de gènere, que implica a les diferents regidories municipals, amb l’objectiu d’incorporar el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals.Partint com a premissa que un dels objectius de l’Ajuntament  és defensar la igualtat entre les persones, per tal d’avançar com a societat i millorar la nostra qualitat de vida, així doncs, l’objectiu des del consistori és treballar per acabar amb qualsevol tipus de discriminació, ja sigui pel gènere, pel color de la pell, per les creences, per les diferències socials i per la llibertat d’estimar i crear una família amb qui es vulgui.  

 

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCat)

 

7- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per l’exercici 2019. El ple municipal de l’Ajuntament de Cassà ha aprovat aquest dijous al vespre el pressupost municipal de l’any 2019, de 10.409.966€, amb un total consolidat, afegint els pressupostos de la Residència i l’empresa municipal, de 12.167.814 €. L’equip de govern ha destacat la important reducció del nivell d’endeutament municipal per un import total de més de 3.550.000€ des d’inicis de l’any 2015, passant del 61,7% d’endeutament, al 21,33% d’endeutament a finals d’aquest any 2018. PODEU CONSULTAR LA NOTÍCIA AQUÍ

 7 vots a favor (ERC) 6 en contra (PDCAT)

 

8- Aprovació plantilla i RLT exercici 2019  

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

9- Aprovació inicial modificació de crèdit 3SC Pressupost Residència any 2018

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

10-  Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció adreçada a persones jubilades, sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponents al domicili habitual. Reducció fins a un màxim del 25% de l'IBI per a persones jubilades amb baixos ingressos econòmics. Màxim de 200 euros anuals per als contribuents que siguin persones jubilades amb renda inferior a la pensió mínima.

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

11- Donar compte Informe Morositat 3r Trimestre 2018

 

12- Donar compte Informe PMP 3r Trimestre 2018

 

13- Donar compte Informe Estabilitat 2T 2018

 

14- Donar compte informe estabilitat 3T 2018

 

15- Suport a la Declaració de la Costa Brava com a reserva de la Biosfera de la UNESCO

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

16- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics

S'aprova per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PdCat)

 

17- Informes d’alcaldia i regidors

 

18- Precs i Preguntes