2019joancan

Joan Cañigueral Casellas.

Regidor d'ERC.

telefon  972 460 005
mail cassadelaselva @ esquerra.cat
twitter No disposa de compte de twitter

Perfil professional

FORMACIÓ

- Curs de Formació de manipulador d'aliments. 2014

- Curs d'instrumentació per al control d'APPCC a la indústria alimentària. 2012

- Curs de noves tècniques i tecnologies culinàries. 2008

- Curs bàsic per a delegats de prevenció i membres del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de Girona. 2008

- Curs de català nivell intermedi 3 (B). 2014

- Títol de professor d'autoescola. 1975

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Expert en Formació Ocupacional al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Salt amb diferents cursos impartits des del 2006 fins a l'actualitat. 

- IBERJAM, S.L. Control de salat, curació i envasat de pernils. 2007.

- Carnisser i copropietari de la carnisseria Carns Malavella. De 1985 a 2005.

- Cap de producció a Charcuteria y Cocinados, SA. De 1980 a 1984.

- Professor d'autoescola. De 1976 a 1984.

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

end faq