2019helga

Helga Nuell Turon.

Regidora d'ERC.

telefon  972 460 005
mail cassadelaselva @ esquerra.cat
twitter @HelgaNuell

Perfil professional

FORMACIÓ

- Llicenciada en Geografia per la UdG i màster en Gestió de l'Administració Pública.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

-Ha estat regidora a l'ajuntament de Cassà durant tres legislatures (2003-07, 2007-11 i 2011-2015).

- Professionalment ha treballat en diferents administracions desenvolupant projectes estratègics vinculats a projectes europeus, a la promoció econòmica i al desenvolupament local.

- Actualment treballa a la Diputació de Girona com a responsable de l'equip de promoció econòmica.

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

end faq