2019pau

Pau Presas Bertran.

Regidor d'ERC.

telefon  972 460 005
mail cassadelaselva @ esquerra.cat
twitter @paupresas

Perfil professional

FORMACIÓ

- Economista, màster en Treball

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Relacions Laborals i Recursos Humans especialitzat en Mediació i en Imposició Indirecta i Procediment Tributari.

- Mediador i Conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya

- Professor Associat de la UdG

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

end faq