2019ferrer

Josep Ferrer Serra.

Regidor d'ERC.

telefon  972 460 005
mail cassadelaselva @ esquerra.cat
twitter No disposa de compte de twitter

Perfil professional

FORMACIÓ

- Llicenciat en Dret. Universitat Autonòma de Barcelona. 1982-1987.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Professor de classes particulars d'anglès. 2015 - actualitat. 

- Delegat territorial de Girona de l'Editorial Vicens Vives. 1991 - 2013.

- Professor d'anglès a EIS, Girona. 1989-1994.

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

end faq