2019nuria

Núria Salvans Pérez.

Regidora de JuntsXCassà. Regidora de Serveis Socials, Salut i Ciutadania.

telefon  972 460 005 / 601 984 994
mail nsalvans @ cassa.cat
twitter  No disposa de compte de twitter
Interview  Visites: es pot contactar via correu electrònic o whatsapp

 

Perfil professional

FORMACIÓ

- Curs Francès Nivell “B”  Institut Francès de Girona

- B.U.P  Institut Jaume Vicens Vives-Girona

- E.G.B. col·legi Unificada Sant Josep Girona

Altres formacions

- Curs bàsic de seguretat i salut en el treball

- Taller Vigilància a de la Salut dels Treballadors

- Workshop plà estratègic sostenibilitat sector surer

- Curs desenvolupament implantació APPCC

- Cursos Anàlisis sensorials –ICSuro

- Curs Higiene alimentaria

- Panell sensorial suro

- Curs Systecode

- Curs auditor intern- ECA (Certificacions)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Cap departament de qualitat, atenció al client, control compres i fabricació i ara com a co-gerent: NARCISO MERCADER-S.L.

- Administrativa: CORCHOS TALAVERA

- Administrativa i comercial: EUROCUINA, S.L.

- Autònoma: Botiga MONT-LUK ( botiga moda dona)

- Administrativa i secretaria de direcció: GARATGE PLANA, S.A.

- Administrativa empresa : PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A.

Dedicació i retribucions

- Dedicació exclusiva.

- Retribucions anuals: vint mil set-cents euros amb dotze centims. (20.700,12 €) (inclou tots els conceptes retributius i assistències) actualitzat el gener del 2023

 

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? Sí

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

- Ubicació del seu despatx: Rambla Onze de Setembre, 107, primer pis

end faq

Agenda institucional de les regidories de Serveis Socials, Salut i Ciutadania