2019maria

Marià Montsunyer González.

Regidor i Portaveu del PSC. 4t Tinent d'alcalde. Regidor de Governació.

telefon  972 460 005 / 601 983 162
mail  mmontsunyer @ cassa.cat
twitter  No disposa de compte de twitter
Interview  Visites: cal contactar via correu electrònic i telèfon

 

Perfil professional

FORMACIÓ

- Llicenciat en història

- Estudis de magisteri

- CAP

- Nivell de català C

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Mestre de primària

- Professor acadèmia Global de formació

- Funcionari Dep. Benestar i Família

- Membre de comitè d'empresa i comitè intercentre CC.OO. del Dep. Benestar i Família

Dedicació i retribucions

- Dedicació parcial del setanta cinc per cent (75%) actualitzat el gener del 2023

- Retribucions anuals: quinze mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb nou cèntims (15.525,09 €) (inclou tots els conceptes retributius i assistències)

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? Sí

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

- Ubicació del seu despatx: Rambla Onze de Setembre, 107, primer pis

end faq

Agenda institucional de la regidoria de Governació