2019christian

Christian Cortés de la Fuente.

Regidor de JuntsXCassà. 3r Tinent d'alcalde. Regidor d'Urbanisme.

telefon  972 460 005
mail  ccortes @ cassa.cat
twitter  No disposa de compte de twitter
Interview  Visites: cal contactar via correu electrònic

 

Perfil professional

FORMACIÓ

- Doctorat en Enginyeria Industrial

- Llicenciat en Ciències Ambientals

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Servià Cantó - FCCCO. Gestió de projectes de I+D+i. Del 2007 fins a l'actualitat. 

- Universitat de Girona. Project Manager de diferents projectes de I+D+i. 2006-2007.

- Pivetal Sistemas, S.L. Enginyer de software. 2005-2006.

- Sanejament intel·ligent. Product Manager. 2002-2004.

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Junta de Govern Local           285 €
Consell de Govern Local           285 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de Govern Local i Consell de Govern Local      570 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

- Ubicació del seu despatx: Rambla Onze de Setembre, 107, primer pis

end faq

Agenda institucional de la regidoria d'Urbanisme