2019marti

Martí Vallès Prats.

Regidor i portaveu d'ERC.

telefon  972 460 005
mail cassadelaselva @ esquerra.cat
twitter  @MVallesPrats

Perfil professional

FORMACIÓ 

- Grau superior de batxillerat, 1966

- Estudis de Medicina, 1967–1973, Universitat de Barcelona

- Tesi doctoral, 1978, "Potasi intercambiable: una aportació a l'estudi del potasi en nefrologia", Universitat de Barcelona

TITULACIONS

- Llicenciat en medicina i cirurgia, 1974

- Metge especialista en medicina interna, 1977

- Metge especialista en nefrologia, 1979

- Metge especialista en medicina del treball, 1978

- Doctor en medicina i cirurgia, 1980

- Metge de medicina general en el sistema nacional de salut espanyol, 1995

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA MEDICINA

- Membre de la Societat Catalana de Nefrologia

- Membre de la Societat Espanyola de Nefrologia

- Membre de la Societat Internacional de Nefrologia

- Membre de la Lliga Espanyola per la lluita contra la Hipertensió arterial / Societat espanyola d’Hipertensió Arterial

- Membre del Comitè de Registre de la Societat Espanyola de Nefrologia

- Membre de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial

- Membre de la Societat Catalana de Bioètica

- Membre de l’Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona

- Col·laborador del diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i Balears

- President de la Secció de Bioètica de l’Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona (curs 2002 – 2003)

EXERCICI PROFESSIONAL EN L'ÀMBIT DOCENT I ASSISTENCIAL

- Metge adjunt del Servei de Nefrologia de l’Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona, 1979-1989

- Cap de secció al Servei de Nefrologia de l’Hospital de Girona, 1989 – 2007

- Cap de Servei de Nefrologia de l’Hospital de Girona, 2007 – 2015

- President de la Comissió de docència i cap d’estudis de l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, 2002 – 2007

- Membre del comitè científic de la Fundació Doctor Josep Trueta i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona

- Membre del comitè de Bioètica de l’Hospital Doctor Josep Trueta

- Impulsor, coordinador i professor de mòdul de nefrologia i urologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des del seu inici. Padrí de la primera promoció.

MÈRITS CIENTÍFICS I D'INVESTIGACIÓ

- Més de 150 publicacions a revistes nacionals i internacionals de Medicina

- Més de 400 comunicacions llegides, pòsters, moderacions a congressos i reunions nacionals i internacionals

- Diversos capítols en llibres de medicina

- Direcció de diverses tesis doctorals

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern actualitzat el gener del 2023

Ple Municipal           310 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

end faq