• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Projectes d'obra 


Projectes d'obra municipals en tràmit 

Projecte d'obra local ordinària per instal.lació d'una caldera de biomassa i una xarxa de calor

Projecte executiu 

Certificat 


Projectes d'obra municipals 

Projecte d’obra local ordinària per reforma a la Residència Geriàtrica Sant Josep. Fase: nou ascensor Aprovat inicialment el 25 de setembre de 2017

Projecte

 

PROJECTE D’OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER LA REFORMA DELS CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC, FASE I: carrers Nou, Joan Gener, Mesures, Roscada, Dolors, Mel i Ocata, i travesseres Plaça Petita i Plaça de la Coma de Cassà de la Selva APROVAT INICIALMENT EN DATA 4 DE MAIG DE 2017

 

Memòria i plànols (RAR de 90 Mb)

 

 

APARCAMENT A LA ZONA ANNEXA AL PAVELLO PAV3

Memòria

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE XARXA DE PLUVIALS AL CARRER D’AVALL I AL CARRER FRATERNITAT

Memòria i annexes

 

ASFALTATGE DE CARRERS DELS MUNICIPI

Memòria

 

 

PROJECTE D'OBRA LOCAL ORDINÀRIA D'URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 

Memòria i annexes

 

 


 

 

Altres projectes d'obra que afecten al municipi

PROJECTE DE L'AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE CASSÀ-LLAGOSTERA

Projecte