• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Les Comissions Informatives Generals tenen l'objectiu d'incrementar el diàleg i la informació entre els regidors del govern i els de l'oposició. En aquestes sessions es tracten les propostes que s'inclouen a l'ordre del dia del Ple Municipal.

 

REGLAMENT 

 • Estan integrades exclusviament per membres de l'Ajuntament i el seu vot s'acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de l'Ajuntament.
 • Estan integrades pels membres dels diferents grups polítics en proporció a la seva representativitat.
 • Les funcions d'aquestes Comissions Informatives Generals seran l'estudi i dictamen previ, si s'escau, dels assumptes sotmesos a la decisió del Ple Municipal.

 

MEMBRES 

 • Robert Mundet i Anglada: Medi Ambient, Via pública i Veïnats
 • Joan Casabó Fuguet: Cultura i Promoció econòmica
 • Sílvia Martí Suñer: Ensenyament, Educació i Entitats culturals
 • Christian Cortés de la Fuente: Urbanisme
 • Núria Salvans Pérez: Serveis Socials, Salut i Ciutadania
 • Lourdes Martin Toro: Esports (equipaments i entitats esportives)
 • Joan Ignasi Gispert Lloveras :Hisenda i Organització municipal
 • Carla Matilla Rubirola: Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
 • Marià Montsunyer González: Governació

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dijous anteriors al Ple Municipal a la tarda excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.