La Junta de Govern Local té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. L'Alcalde decideix les delegacions de les competències que li atorga. 

 

COMPETÈNCIES 

Consulta l'edicte del 6 de juliol de 2015.

 

MEMBRES 

  • Martí Vallès Prats. Alcalde. Regidor de Governació, Participació Ciutadana i Sanitat.
  • Regidor vocal. Pau Presas Bertran. Primer tinent d'Alcalde. Regidor d'Hisenda i Organització Municipal. 
  • Regidora vocal. Eva Sáez Revuelta. Segona tinent d'Alcalde. Regidora de Serveis Socials i Educació.
  • Regidor vocal. Josep Ferrer Serra. Tercer tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Entitats i Festes.
  • Regidora vocal. Meritxell Rabionet Frigola. Quarta tinent d'Alcalde. Regidora d'Esports, Joventut i Comunicació.
  • Regidor vocal amb veu i sense vot. Emili Mató Palós. Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat. 
  • Regidor vocal amb veu i sense vot. Joan Cañigueral Casellas. Regidor de Medi Ambient, Via Pública i Veïnats.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns a les 19.30 h de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.